Jessika Jarl

Reiki Healing

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet och som arbetar med kroppens energisystem.

Därför behandlar man hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver alltså inte "tro på healing" för att det ska fungera.

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt.

Klienten ligger på en massagebänk (med kläder på sig) och jag lägger mina händer på olika ställen på kroppen.

Ofta känner man värme och att det liksom pirrar i kroppen.

Vissa somnar.

Man får det som man behöver just för stunden.

Efter behandlingen följer ett kortare samtal om både klientens och min upplevelse, vilka kan vägleda klienten i vidare bearbetning av tankar och känslor som kommit upp i samband med behandlingen.

Utövare liksom jag, som är medlemmar i Förenade Reikiförbundet har tystnadsplikt.

Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Välkommen på en helande upplevelse.

Jag lovar att ta väl hand om dig.

Kärlek och ljus, Jessika


 

Reiki Healing

Reiki is a holistic treatment method, that assumes the body and psyche works together as one unity. Therefore, you treat the whole body, even if you have symptoms that are limited to a certain area of the body.

Reiki can be given and received by all, whether it is spiritually or scientifically understood by the client , and you don’t need to "believe in healing" for it to work.

Reiki relieves pain and releases tension, both physically and mentally.

The client lies on a massage table (with clothes on) and I put my hands on different areas of the body, for example over the heart.

Often you feel warm energy and a slight tingling there.

Some clients fall asleep.

You get what you need at that specific moment.

After the session we have a short discussion about the experience which can work as a guide for the client in his or her process of feelings after the Reiki.

Practitioners like myself, who are members of the Förenade Reikiförbundet are sworn to secrecy.

Welcome to a healing experience.

I promise to take good care of you.

Love and Light, Jessika